Schulen


Foto für Hauptschule Aspang

Mittelschule Aspang
Adresse: Roseggergasse 3
2870 Aspang Markt
Telefon: +43 2642 52397
Faxnummer: +43 2642 523974
E-Mail-Adresse: nms.aspang-markt@noeschule.at
Web: http://www.nmsaspang.ac.at


NÖ Landeskindergarten Ober-Aspang

NÖ Landeskindergarten Unter-Aspang

Polytechnische Schule Aspang
Adresse: Roseggergasse 3
2870 Aspang Markt
Telefon: 02642/ 52397


Foto für Volksschule Ober-Aspang

Volksschule Ober-Aspang
Adresse: Schulgasse 26
2870 Aspang Markt
Telefon: 02642/ 52450
Faxnummer: 02642/ 51450
E-Mail-Adresse: vs.oberaspang@noeschule.at


Foto für Volksschule Unter-Aspang

Volksschule Unter-Aspang
Adresse: Neugasse 2
2870 Aspang Markt
Telefon: 02642/ 52395
Faxnummer: 02642/ 51495
E-Mail-Adresse: vs.unteraspang@noeschule.at
Web: http://vs-unter-aspang.schulweb.at